CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Členové

Petra Stehlíková

Petra Stehlíková

Povoláním jsem učitelka, ale již několik let pracuji jako sekretářka katedry na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

Svou povahou jsem trochu samaritán se sklony stále něco zlepšovat, hlavně v lidském společenství. Tento důvod mě vedl v roce 2002 k založení Klubu volného času, který pracoval s lidmi, kteří prošli léčbou závislosti na alkoholu. Tato činnost  dala později podnět k založení občanského sdružení SANGA, jehož posláním bylo tyto původní aktivity dále rozvíjet. K hlubšímu pohledu na svět, lidi a situace okolo mne mi také pomohly různé semináře a kurzy o tom, jak pracovat sám se sebou a následně s druhými lidmi. A že je to velmi tvůrčí a nelehká cesta není pochyb, neboť každý člověk je krásným a neopakovatelným originálem. Proto chci tímto upřímně poděkovat všem lidem, se kterými jsem se při této práci setkala, a kteří svou přítomností obohatili můj život.

V současné době se mé společenské aktivity přesunuly spíše do oblasti zpěvu v chrámovém sboru Cantores Cordis. Toto společenství věřících lidiček, se kterými spojuji svůj hlas, mi přináší nejenom radost, (…hlavně, když se na nás usmívá náš sbormistr Petr), ale také harmonii a vnitřní obohacení a sílu mé duši.

Na závěr něco z mých myšlenek, které občas vtisknu na papír a které asi nejlépe vystihují to téma, které je u mne aktuální:

Dovol mi se dotknout tvého tajemství,
které ukrýváš v hloubi své duše.
Tuším tam hodně bolesti, trápení,
křivd, odříkání, mlčení a strachu.

Dovol mi se tě dotknout a pohladit tvé rány.
Nejsem ten, kdo tě chce zranit,
ale ten kdo může svou dlaní ulehčit od bolesti.

Dovol mi se tě dotknout. Snad můj dotek
v tobě probudí sílu a naději,
možná i pochopení vlastních chyb.

Dovol mi se tě dotknout,
ať víš, že nejsi sám.

Zpět

© Cantores Cordis 2007 – 2019

Poslední aktualizace: 04. 01. 2019

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.