CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Repertoár

Repertoár sboru | Zajímavosti z archivu

Vojtěch Smolík (1873 – 1942): Pange lingua

Jedná se o velmi jednoduchou a přesto krásnou skladbičku prvního regenschoriho v našem kostele, kterou jsme nedávno objevili v našem archívu. Spolu s notami a autorovým rukopisem připojujeme také nekrolog tohoto varhaníka, který vyšel po jeho smrti v časopise Cyril.

Dne 15. července 1942 zemřel p. Vojtěch Smolík, ředitel kůru u Nejsv. Srdce Páně na Král. Vinohradech. Narodil se dne 8. prosince 1873 v Praze z rodiny hudební. Jeho otec Otomar Smolík působil po dlouhá léta jako ředitel kůru u sv. Štěpána v Praze a byl znám jakožto výtečný improvisátor na varhany a církevní hudební skladatel. Vojtěch SmolíkPo absolvování pražské konservatoře a varhanické školy působil zesnulý Vojtěch Smolík zprvu jako varhaník augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Praze, kde se na kůře seznámil se svou pozdější ušlechtilou chotí a odvedl si ji od oltáře dne 2. července 1900. Od r. 1900 pak působil až do své smrti na pražském patronátě, a to po 19 let jako varhaník u sv. Štěpána, pak po 4 roky jako ředitel kůru u sv. Petra Na Poříčí a od r. 1923 jako ředitel kůru na II. vinohradské farnosti, nejdříve ve farní kapli sv. Aloise, po vysvěcení nového chrámu Nejsv. Srdce Páně v tomto kostele. Zde nabyl široké pole působnosti jako varhaník i jako sbormistr. Na své povolání hleděl vždy nejen jako na prostředek obživy, ale zejména jako na projev úcty a oslavy Nejvyššího, jsa hluboce věřícím katolíkem a přijímaje často sv. svátosti. Na svém kůru dbal vždy přísně liturgických předpisů a důstojnosti chrámové hudby ať při zpívání či při tiché mši sv. Těžce se loučil se svými varhanami, když v sobotu dne 22. ledna 1942 musil býti po těžkém srdečním záchvatu přímo s kůru odnesen. Jeho stav zdravotní se zhoršil, když také jeho milovaná choť vážně ochuravěla a své nemoci dne 14. dubna 1942 podlehla. Nemohl se ani zúčastniti jejího pohřbu a teprve za týden byv propuštěn z nemocnice, odebral se na odpočinek ke svému synovi do Vršovic u Loun. Ale záludná srdeční choroba podlamoval kdysi téměř nezdolné tělo, až v noci 15. července klidně ve spánku odešel za svou milovanou chotí, na níž po celé tři měsíce neustále vzpomínal. Veliká účast duchovenstva, zpěváků i věřících na pohřbu svědčila, jaké oblibě se zesnulý ředitel kůru na osadě těšil. Jeho činnost pak po zásluze ocenil na rakví kanovník a farář František Škarda. Zesnulý pan Vojtěch Smolík byl též po celý život vyhledávaným klavírním učitelem. Podpis Vojtěcha SmolíkaExistenční starosti a s nimi spojená rozsáhlá činnost pedagogická nedovolovaly mu věnovati se horlivěji činnosti skladatelské. Zanechal po sobě pouze menší počet drobných skladeb, napsaných většinou ad hoc pro okamžitou potřebu chrámového sboru, a jednu latinskou mši pro dvojhlasý ženský a mužský sbor. Requiescat in pace!

V našem farním archivu jsme zatím našli jen toto drobné Pange lingua. Skladby byla původně napsána s českým textem podle jeho tehdejšího překladu. Pro potřebu našeho sboru jsme ji podložili textem latinským. Nahrávka skladby na této stránce je vygenerovaná počítačem. Noty uvádíme jak současné, podle nichž sbor nyní skladbu zpívá, tak (pravděpodobně) autorův rukopis, včetně jednotlivých hlasů.

Nahrávka (838 kB)

Noty:

Vojtěch Smolík: Pange lingua

Původní autorův rukopis:

Vojtěch Smolík: Pange lingua – partitura

Soprán:

Vojtěch Smolík: Pange lingua – soprán

Alt:

Vojtěch Smolík: Pange lingua – alt

Tenor:

Vojtěch Smolík: Pange lingua – tenor

Bas:

Vojtěch Smolík: Pange lingua – bas

Vojtěch Smolík za mlada

Vloženo 22. 5. 2007, Petr Vlasatý

Zpět do sekce Zajímavosti z archivu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.