CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

O sboru

Sbor Cantores Cordis je chrámovým sborem při římskokatolické farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 – Královských Vinohradech. Jsme společenství asi 25-ti lidí, jehož hlavním posláním je služba farnosti. Našim úkolem je tedy spolupracovat s našimi kněžími na přípravě a slavení liturgie o význačnějších svátcích (především o Velikonočním triduu), kdy se snažíme zkrášlovat bohoslužby svým zpěvem. Tímto posláním je v podstatě určen také náš repertoár, který tvoří téměř výhradně liturgické sborové skladby. Neméně důležitým cílem je pak vytvářet fungující společenství lidí, kteří si nejsou lhostejní a spojují je společné zážitky a problémy. Také proto pořádáme každý rok společný "zpívací" zájezd mimo naše působiště, kde je příležitost vzájemné vztahy prohlubovat a předávat radost ze zpěvu také jiným lidem mimo naši farnost.

Zkoušíme od září do června každé úterý od 19 do 21 hodin v našem kostele v místnosti proti sakristii a rádi mezi sebe uvítáme nové členy do všech hlasových skupin. Znalost not je výhodou, nikoli podmínkou. Očekáváme ale muzikálnost, ochotu na sobě pracovat a odpovědnost za společné dílo, mimo jiné také pravidelnou účastí na úterních zkouškách.

Současný sbor byl založen 4.11.1970 jako sbor dětský paní katechetkou Marií Novákovou (10. 10. 1914 – 14. 3. 1989). Jeho náplní byla kromě zpěvu pastorace dětí, která v tehdejší době jiným způsobem možná nebyla. Zkoušky tehdy byly hodinu za týden ve středu od 17 do 18 hodin. Jelikož se do tohoto sboru postupem času zapojili také rodiče dětí a stal se sborem smíšeným, došlo k jeho přejmenování na Malý sbor.Zkouška sboru Zkouška sboruŘadu let se Malý sbor střídal v hudebním doprovázení liturgie s Velkým sborem – klasickým chrámovým sborem, který ve farnosti působil pravděpodobně již od doby jejího vzniku a který vedl tehdejší regenschori prof. Stanislav Štipl. Při některých příležitostech oba sbory spolupracovaly. Členů Velkého sboru však postupně ubývalo, až po smrti prof. Štipla přestal fungovat úplně. Malý sbor se tedy stal sborem chrámovým. Sbor v jeho počátcích doprovázel na klavír ing. Ivan Krásný. Po několika letech sbor převzal RNDr. Stanislav Hrách, CSc. (9. 1. 1933 – 5. 10. 2022), který jej vedl téměř dvě desetiletí. Korepetitorem sboru byl zpočátku Jan Bouchner a později varhaník našeho kostela Ing. František Mátl (3. 12. 1933 –15. 2. 2021), který sbor začátkem r. 1993 převzal a vedl do konce června 2003. Do roku 2010 ještě působil jako ředitel kůru v našem kostele, potom jako varhaník. Své pravidelné působení u Nejsvětějšího Srdce Páně ukončil v průběhu roku 2018. Od té doby již jen příležitostně vypomáhal a jeho hlavním varhanickým působištěm byl kostel sv. Matky Terezy na Jižním Městě v Praze, kde vypomáhal až do konce života. Za sbormistrování Ing. Mátla vypomáhal u varhan Ondřej Urban (* 31. 12. 1973) a od září 1999 pak Petr Vlasatý (* 11. 6. 1981). Ten také sbor po ing. Mátlovi převzal a od září 2003 se stal jeho sbormistrem. Sbor začala doprovázet na varhany jeho pozdější manželka Lenka roz. Strnadová (* 29. 11. 1980).

V lednu 2005 přijal sbor jméno Cantores Cordis – Pěvci Srdce, což lze vyložit tak, že zpívá při kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, ale i tak, že zpěv sboru vychází ze srdce jeho členů.

Jelikož se Petr Vlasatý po své svatbě v červnu 2007 odstěhoval do Jablonného nad Orlicí a nemohl se účastnit některých zkoušek sboru i zpívání v kostele, přijal v listopadu 2007 funkci alternujícího sbormistra MgA. Ondřej Urban, který sbor již v minulosti doprovázel na varhany. Jeho spolupráce se sborem je ale ovlivněna tím, nakolik mu ji dovolí jeho současné povinnosti varhaníka a ředitele kůru v severních Čechách a ostatní závazky. V září 2008 převzala funkci hlavního sbormistra Maria Ondrášová, zakládající a služebně nejstarší členka sboru.

Stanislav Hrách

RNDr. Stanislav Hrách, CSc.

(sbormistr do r. 1993)

František Mátl

Ing. František Mátl

(sbormistr 1993 – 2003)

Petr Vlasatý

Petr Vlasatý

(sbormistr 2003 – 2008)

Maria Ondrášová

Maria Ondrášová

(sbormistr od r. 2008)

Upraveno 24. 10. 2022 Petr Vlasatý

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.