CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2003/2004)

Neděle 14. 9. 2003 v 18h u NSP (Svátek Povýšení svatého Kříže)

 • Ch. Gounod (1818 – 1893): Missa "Aux chapelles"

Úterý 16. 9. 2003 v 16.30h u sv. Ludmily (Poutní slavnost)

 • Ch. Gounod (1818 – 1893): Missa "Aux chapelles"

Neděle 28. 9. 2003 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Svatý Václave, kníže náš

 • Slavíček rajský (1719): Patrone české vlasti

 • Kancionál český (1683): Svatý nám milý Václave

 • P. M. Biedermann (1866 – 1933): Svatý Václave

Čtvrtek 16. 10. 2003 v 18h u NSP (25 let pontifikátu našeho papeže Jana Pavla II.)

 • T. Beranek (2003): Hymna Středoevropských katolických dnů (premiéra)

 • J. Berthier – Taizé (??? – 1994): Aleluja (premiéra)

 • Kielecký antifonál (1372): Gaude mater Polonia

 • J. Sykulski (1991): Abba, Otče (premiéra)

Neděle 2. 11. 2003 v 18h u NSP (Památka všech věrných zemřelých)

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Neděle 23. 11. 2003 v 9h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

 • T. Beranek (2003): Hymna Středoevropských katolických dnů

 • J. Berthier – Taizé (??? – 1994): Aleluja

 • T. Arbeau (1589): Pavane (premiéra)

 • P. J. Konečný (*1961): Ave verum (premiéra)

Čtvrtek 25. 12. 2003 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

 • Wade John Francis (1711 – 1796): Adeste fideles

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční roztomilost

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O narození Pána Krista

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční magnét a střelec

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční noc (premiéra)

Pátek 26. 12. 2003 v 9h u NSP (Svátek sv. Štěpána)

 • A. Tučapský (*1928): Aj, dnes v Betlémě (premiéra)

 • A. Tučapský (*1928): Štěstí, zdraví

 • A. Tučapský (*1928): U Betléma (II)

 • A. Tučapský (*1928): Jak jsi krásné, Neviňátko

 • A. Tučapský (*1928): Přišlo jsi k nám, Jezulátko

Neděle 4. 1. 2004 v 11h u NSP (Druhá neděle po Narození Páně)

 • ???: Půjdem spolu do Betléma

 • ??? (poč. 18. stol.): Gdy śliczna Panna (premiéra)

 • P. Brooks (1835 – 1893): Oh, Little Town of Bethlehem (premiéra)

 • M. Praetorius (1571 – 1621): Es ist ein Ros‘ entsprungen (premiéra)

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier

Úterý 6. 1. 2004 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

 • J. C. Gallus (1550 – 1591): Resonet in laudibus

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O svatých třech králích

 • J. Srnka (1907 – 1982): Koleda

 • G. B. Bassani (1657 – 1716): Nascere

Neděle 11. 1. 2004 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

 • J. Čermák (1992): Vesele zpívejme

 • Benešovský kancionál (1576): Zvěstujem vám radost

 • O. A. Tichý (1890 – 1973): Krásná Panna

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

 • Wade John Francis (1711 – 1796): Adeste fideles

Neděle 18. 1. 2004 v 11h u NSP (Středoevropské katolické dny – Polsko)

 • T. Beranek (2003): Hymna Středoevropských katolických dnů

 • Kielecký antifonál (1372): Gaude mater Polonia

 • T. Arbeau (1589): Pavane

Neděle 22. 2. 2004 v 11h u NSP (Středoevropské katolické dny – Chorvatsko)

 • T. Beranek (2003): Hymna Středoevropských katolických dnů

 • J. Berthier – Taizé (??? – 1994): Aleluja

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • P. J. Konečný (*1961): Ave verum

Středa 25. 2. 2004 v 18h u NSP (Popeleční středa)

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • B. Korejs (*1925): Žalm k udílení popelce (premiéra)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Ježíš Outočiště pokoušeného srdce

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

Pátek 26. 3. 2004 v 18h u NSP (70. narozeniny našeho pana faráře P. Jiřího Slabého)

 • T. Beranek (2003): Hymna Středoevropských katolických dnů

 • O. Urban (*1973): Ó Srdce Nejsvětější (obnovená premiéra)

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

Neděle 4. 4. 2004 v 9h u NSP (Květná neděle)

 • Chorál: Antifony Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • J. P. Lécot (*1947): Hymna velkého jubilea

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus, příklad pokory

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): O bone Jesu

 • J. Förster (1833 – 1907): Svatý Bože

Čtvrtek 8. 4. 2004 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

 • P. Eben (*1929): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem a Kde je opravdová láska

 • ???: Ó svatá Hostino

Pátek 9. 4. 2004 v 18h u NSP (Velký pátek)

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

Sobota 10. 4. 2004 v 19.30h u NSP (Bílá sobota)

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), Litanie ke všem svatým, antifony

Neděle 11. 4. 2004 v 11h u sv. Ludmily (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

 • J. Laburda (*1931): Missa in Fa (premiéra)

Pátek 30. 4. 2004 v 18h u NSP (První májová pobožnost)

 • Kancionál Božanův (1719): Zdrávas Maria Panno

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Sobota 8. 5. 2004 v 18h u NSP (72. výročí posvěcení našeho kostela)

 • Prachatický kancionál (1610): Surrexit Christus hodie (premiéra)

 • J. Berthier – Taizé (??? – 1994): Aleluja

 • A. Bruckner (1824 – 1896): Locus iste

 • K. Otruba (1901 – 1975): Srdce Páně

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Neděle 22. 5. 2004 v 18h u NSP (Středoevropské katolické dny)

 • T. Beranek (2003): Hymna Středoevropských katolických dnů

 • Prachatický kancionál (1610): Surrexit Christus hodie

 • Alta Trinitá beata

 • Šteyerův kancionál (1683): Ó přeslavná Paní světa

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Neděle  30. 5. 2004 v 18h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • J. Berthier – Taizé (??? – 1994): Aleluja

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Cerator Spiritus

 • P. J. Konečný (*1961): Ave verum

 • Božanův kancionál (1719): Nitida Stella

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Pondělí 31. 5. 2004 v 18h u NSP (Poslední májová pobožnost)

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Neděle 6. 6. 2004 v 18h u NSP (Slavnost Nejsvětější Trojice)

 • J. Laburda (*1931): Missa in Fa

Čtvrtek 10. 6. 2004 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • ???: Ó svatá Hostino

 • T. Arbeau (1589): Pavane

 • P. J. Konečný (*1961): Ave verum

 • J. Kocian (1883 – 1950): Pange lingua

Pátek 16. 6. 2004 v 18h u NSP (Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • J. Berthier – Taizé (??? – 1994): Aleluja

 • O. Urban (*1973): Ó Srdce Nejsvětější

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

 • J. Kocian (1883 – 1950): Pange lingua

Sobota 19. 6. 2004 ve 14h u sv. Ludmily (Pohřeb dědečka Hany Nové)

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.