CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2004/2005)

Úterý 28. 9. 2004 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

 • ??? (2. pol. 12. stol.): Svatý Václave

 • Kancionál český (1683): Svatý nám milý Václave

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Svatý Václave, kníže náš

 • Slavíček rajský (1719): Patrone české vlasti

 • P. M. Biedermann (1866 – 1933): Svatý Václave

Pátek 8. 10. 2004 v 18h u NSP (80. narozeniny otce biskupa Jaroslava Škarvady)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas Maria Panno

 • K. Otruba (1901 – 1975): Srdce Páně

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kněžská maminka (premiéra)

Sobota 9. 10. 2004 ve 20.30h v muzeu v Eisenstadtu – Rakousko
(Vernisáž výstavy a návštěva vinných sklípků)

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas Maria Panno

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Cerator Spiritus

 • Šteyerův kancionál (1683): Ó přeslavná Paní světa (nahrávka pro ORF)

 • P. M. Biedermann (1866 – 1933): Svatý Václave

 • Božanův kancionál (1719): Nitida Stella

 • T. Beranek (2003): Hymna Středoevropských katolických dnů

 • Alta Trinitá beata

 • F. X. Thuri (*1939): Píseň pijácká

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Neděle 10. 10. 2004 v 10h v Mariabergkirche v Eisenstadtu – Rakousko
(Pontifikální mše svatá s udílením svátosti biřmování, celebroval Dr. Paul Iby; v kostele je pohřben Haydn)

 • V. E. Horák (1800 – 1871): Missa Quinta (obnovená premiéra)

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • W. Boyce (1711 – 1779): Aleluja

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Cerator Spiritus

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas Maria Panno

 • Vatikánské Amen

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

 • P. J. Konečný (*1961): Ave verum

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • J. Kocian (1883 – 1950): Pange lingua

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Úterý 2. 11. 2004 v 18h u NSP (Památka všech věrných zemřelých)

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Neděle 21. 11. 2004 v 11h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

 • V. E. Horák (1800 – 1871): Missa Quinta

Sobota 25. 12. 2004 v 0h u NSP (Slavnost narození Páně) – přímý přenos ČRo2

 • Wade John Francis (1711 – 1796): Adeste fideles

 • ???: Půjdem spolu do Betléma

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční roztomilost

 • Benešovský kancionál (1576): Zvěstujem vám radost

Sobota 25. 12. 2004 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Děťátko se nám narodilo (premiéra)

 • Benešovský kancionál (1576): Zvěstujem vám radost

 • Jistebnický kancionál (15. stol.): Tvůrci svému děkujíc (premiéra)

 • J. Michalička (??? – ???): Aj radost velikou (premiéra)

 • Šteyerův kancionál (1683), F. X. Thuri (*1939): Raduj se, všecko stvoření (premiéra)

Neděle 26. 12. 2004 v 9h u NSP (Svátek sv. Rodiny)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční rosička (premiéra)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční magnét a střelec

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční roztomilost

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční vinšovaná pošta (premiéra)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční noc

Neděle 2. 1. 2005 v 11h u NSP (Druhá neděle po Narození Páně)

 • ???: Půjdem spolu do Betléma

 • ??? (poč. 18. stol.): Gdy śliczna Panna

 • P. Brooks (1835 – 1893): Oh, Little Town of Bethlehem

 • M. Praetorius (1571 – 1621): Es ist ein Ros‘ entsprungen

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier

Čtvrtek 6. 1. 2005 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

 • Wade John Francis (1711 – 1796): Adeste fideles

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O svatých třech králích

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem (premiéra)

 • O. A. Tichý (1890 – 1973): Krásná Panna

Neděle 8. 1. 2005 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

 • J. Gregor: Vánoční aleluja (obnovená premiéra)

 • Benešovský kancionál (1576): Zvěstujem vám radost

 • J. Srnka (1907 – 1982): Koleda

 • A. Janda (??? – ???): Vánoční ukolébavka (premiéra)

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

Středa 9. 2. 2005 v 18h u NSP (Popeleční středa)

 • J. Förster (1833 – 1907): Svatý Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus příklad pokory

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

Neděle 20. 3. 2005 v 9h u NSP (Květná neděle)

 • Chorál: Antifony Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • T. L. de Victoria (1548 – 1611): Iesu, dulcis memoria

 • J. C. Gallus (1550 – 1591): Ecce quomodo moritur iustus

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): O bone Jesu

Čtvrtek 24. 3. 2005 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

 • P. Eben (*1929): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem a Kde je opravdová láska

 • ???: Ó svatá Hostino

Pátek 25. 3. 2005 v 18h u NSP (Velký pátek)

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

Sobota 26. 3. 2005 ve 20h u NSP (Bílá sobota)

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), Litanie ke všem svatým, antifony

 • Prachatický kancionál (1610): Surrexit Christus hodie

Sobota 30. 4. 2005 v 18h u NSP (První májová pobožnost)

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • A. Lotti (1667 – 1740): Regina coeli (premiéra)

Pondělí 9. 5. 2005 v 18h u NSP (73. výročí posvěcení našeho kostela)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Prachatický kancionál (1610): Surrexit Christus hodie

 • K. Otruba (1901 – 1975): Srdce Páně

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • A. Lotti (1667 – 1740): Regina coeli

Neděle  15. 5. 2005 v 18h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F (premiéra)

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Cerator Spiritus

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas Maria Panno

 • Chorál: Magnificat

 • A. Lotti (1667 – 1740): Regina coeli

Čtvrtek 26. 5. 2005 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

 • ???: Ó svatá Hostino

 • T. L. de Victoria (1548 – 1611): Iesu, dulcis memoria

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die (premiéra)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime (premiéra)

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua (premiéra)

Pátek 31. 5. 2005 v 18h u NSP (Poslední májová pobožnost)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

 • Šteyerův kancionál (1683): Ó přeslavná Paní světa

Pátek 3. 6. 2005 v 18h u NSP (Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

Pátek 10. 6. 2005 v 18h u NSP (Zádušní mše sv. za + Václava Žídka)

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • ???: Ó svatá Hostino

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

 • F. X. Haberl (1840 – 1910): Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Neděle 19. 6. 2005 v 10h u sv. Štěpána v Kouřimi (Návštěva P. Martina Janaty)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • ???: Ó svatá Hostino

Neděle 19. 6. 2005 ve 14h u sv. Jiří v Aldašíně – Jevany (Návštěva P. Martina Janaty)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • ???: Ó svatá Hostino

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas Maria Panno

Neděle 26. 6. 2005 v 9.30h u sv. Klimenta v Mirovicích (Návštěva Mirovic)

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • ???: Ó svatá Hostino

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

Neděle 26. 6. 2005 v 11h u sv. Petra a Pavla v Pohoří (Poutní mše svatá)

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • ???: Ó svatá Hostino

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

Pondělí 27. 6. 2005 v 18h u NSP (30 let kněžství našeho pana faráře P. Jiřího Slabého)

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas Maria Panno

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kněžská maminka

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.