CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2005/2006)

Středa 28. 9. 2005 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

 • R. Führer (1807 – 1861): Píseň ke sv. Václavu (premiéra)

 • Kancionál český (1683): Svatý nám milý Václave

 • Slavíček rajský (1719): Patrone české vlasti

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Svatý Václave, kníže náš

 • P. M. Biedermann (1866 – 1933): Svatý Václave

Neděle 16. 10. 2005 v 18h u NSP (29. neděle v mezidobí)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Marii voláme (premiéra)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně (premiéra)

Středa 2. 11. 2005 v 18h u NSP (Památka všech věrných zemřelých)

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Sobota 19. 11. 2005 v 17h na Karlově – tridentská mše (Slavnost Ježíše Krista Krále)

 • Gregoriáský chorál: Mešní proprium

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F

Neděle 20. 11. 2005 v 11h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F

 • J. Kunc: Kristus vítězí

Úterý 6. 12. 2005 v 18h u sv. Mikuláše v Praze – Vršovicích (Slavnost sv. Mikuláše)

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Missa in F

Neděle 25. 12. 2005 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Děťátko se nám narodilo

 • J. J. Ryba (1765 – 1815): Missa pastoralis in D (premiéra)

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

Pondělí 26. 12. 2005 v 9h u NSP (Svátek sv. Štěpána)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční rosička

 • Jistebnický kancionál (15. stol.): Tvůrci svému děkujíc

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční vinšovaná pošta

 • F. X. Thuri (*1939): Raduj se, všecko stvoření

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem

Pátek 6. 1. 2006 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

 • J. Gregor: Vánoční aleluja

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O svatých třech králích

 • J. Srnka (1907 – 1982): Koleda

 • A. Janda: Vánoční ukolébavka

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem

Neděle 8. 1. 2006 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

 • J. J. Ryba (1765 – 1815): Missa pastoralis in D

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

Neděle 26. 2. 2006 v 18h u NSP (8. neděle v mezidobí)

 • Východní liturgie: Allyluja (premiéra)

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem (premiéra)

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Cheruvímskaja (premiéra)

Středa 1. 3. 2006 v 18h u NSP (Popeleční středa)

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus příklad pokory

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • J. Förster (1833 – 1907): Svatý Bože

Středa 29. 3. 2006 v 18h v galerii Altán Klamovka (Vernisáž výstavy P. Havlíka Sedm svátostí)

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus příklad pokory

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • J. Förster (1833 – 1907): Svatý Bože

 • J. Čambál (*1927): Světlo Kristovo (premiéra)

Sobota 8. 4. 2006 v 16h u NSP (Křtiny Terezky Liškové)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Buď Bohu chvála, dík a čest (premiéra)

 • J. Čambál (*1927): Světlo Kristovo (premiéra)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

Neděle 9. 4. 2006 v 9h u NSP (Květná neděle)

 • Chorál: Antifony Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • J. P. Lécot (*1947): Hymna velkého jubilea

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • J. Förster (1833 – 1907): Svatý Bože

Čtvrtek 13. 4. 2006 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

 • P. Eben (*1929): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem a Kde je opravdová láska

 • ???: Ó svatá Hostino

Pátek 14. 4. 2006 v 18h u NSP (Velký pátek)

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

Sobota 15. 4. 2006 ve 20h u NSP (Bílá sobota)

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), Litanie ke všem svatým, antifony

 • J. Čambál (*1927): Světlo Kristovo

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova (premiéra)

Úterý 2. 5. 2006 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Pondělí 8. 5. 2006 v 18h u NSP (74. výročí posvěcení našeho kostela)

 • Prachatický kancionál (1610): Surrexit Christus hodie

 • Východní liturgie: Allyluja

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • A. Lotti (1667 – 1740): Regina coeli

Úterý 16. 5. 2006 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Úterý 23. 5. 2006 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Márii voláme

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Úterý 30. 5. 2006 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Neděle  4. 6. 2006 v 11h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • V. Říhovský (1871 – 1950): Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes (premiéra)

 • A. Lotti (1667 – 1740): Regina coeli

Sobota 10. 6. 2006 v 18h u sv. Bartoloměje – Jablonné nad Orlicí (koncert sboru)

 • Alta Trinitá beata

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Cheruvímskaja

 • Východní liturgie: Allyluja

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas Maria Panno

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Prachatický kancionál (1610): Surrexit Christus hodie

 • A. Lotti (1667 – 1740): Regina coeli

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Marii voláme

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • J. Čambál (*1927): Světlo Kristovo

 • A. Dvořák (1841 – 1904): Ave Maris Stella

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kněžská maminka

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

 • P. J. Konečný (*1961): Ave verum

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • J. E. Moore: Irské požehnání (premiéra)

Neděle  11. 6. 2006 v 8h u sv. Bartoloměje – Jablonné nad Orlicí (Slavnost Nejsv. Trojice)

 • Alta Trinitá beata

 • V. Říhovský (1871 – 1950): Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

Neděle  11. 6. 2006 v 10h na Hoře Matky Boží u Králík (Slavnost Nejsvětější Trojice)

 • Alta Trinitá beata

 • V. Říhovský (1871 – 1950): Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes

 • Východní liturgie: Allyluja

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

Čtvrtek 15. 6. 2006 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem

 • ???: Ó svatá Hostino

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

Pátek 23. 6. 2006 v 18h u NSP (Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • Východní liturgie: Allyluja

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Cerator Spiritus

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Cheruvímskaja

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kde je opravdová láska (premiéra)

 • K. Otruba (1901 – 1975): Srdce Páně

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.