CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2006/2007)

Čtvrtek 28. 9. 2006 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

 • ??? (2. pol. 12. stol.): Svatý Václave

 • Kancionál český (1683): Svatý nám milý Václave

 • J. Jindřich (1876 – 1967): Svatý Václave (premiéra)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Svatý Václave, kníže náš

 • Slavíček rajský (1719): Patrone české vlasti

Čtvrtek 2. 11. 2006 v 18h u NSP (Památka všech věrných zemřelých)

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Neděle 26. 11. 2006 v 11h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

 • V. Říhovský (1871 – 1950): Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Iesu, Rex admirabilis (premiéra)

Pondělí 25. 12. 2006 v 0h u NSP (Slavnost narození Páně) – přímý přenos ČRo2

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Děťátko se nám narodilo

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Co se tak svítí v Betlémě (premiéra)

 • Wade John Francis (1711 – 1796): Adeste fideles

Pondělí 25. 12. 2006 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Děťátko se nám narodilo

 • J. J. Ryba (1765 – 1815): Missa pastoralis in D

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

Úterý 26. 12. 2006 v 9h u NSP (Svátek sv. Štěpána)

 • J. Čermák (1992): Vesele zpívejme

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Co se tak svítí v Betlémě

 • J. Seidl: Ej Panenka (premiéra)

 • F. X. Thuri (*1939): Raduj se, všecko stvoření

 • Wade John Francis (1711 – 1796): Adeste fideles

Sobota 6. 1. 2007 v 18h (Slavnost Zjevení Páně)

 • ??? (14. stol.): Quem pastores (premiéra)

 • ??? (poč. 18. stol.): Gdy śliczna Panna

 • ???: Betlémskými pastvinami (premiéra)

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier

Neděle 7. 1. 2007 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

 • J. J. Ryba (1765 – 1815): Missa pastoralis in D

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

Středa 21. 2. 2007 v 18h u NSP (Popeleční středa)

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • B. Korejs (*1925): Žalm k udílení popelce

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus příklad pokory

 • J. Förster (1833 – 1907): Svatý Bože

Neděle 11. 3. 2007 v 18h u NSP (3. neděle postní C)

 • A. Lotti (1667 – 1740): Missa brevis (obnovená premiéra)

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Iesu, Rex admirabilis

Neděle 1. 4. 2007 v 9h u NSP (Květná neděle)

 • Chorál: Antifony Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Gloria Patri (premiéra)

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): O bone Jesu

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Iesu, Rex admirabilis

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): O Crux ave (premiéra)

Čtvrtek 5. 4. 2007 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

 • P. Eben (*1929): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem a Kde je opravdová láska

 • ???: Ó svatá Hostino

Pátek 6. 4. 2007 v 18h u NSP (Velký pátek)

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

Sobota 7. 4. 2007 ve 20h u NSP (Bílá sobota)

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), Litanie ke všem svatým, antifony

 • J. Čambál (*1927): Světlo Kristovo

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

Pondělí 16. 4. 2007 v 18h u NSP (80. narozeniny našeho papeže Benedikta XVI.)

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Gloria Patri

 • Východní liturgie: Allyluja

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Iesu, Rex admirabilis

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

Úterý 1. 5. 2007 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Márii voláme

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Úterý 8. 5. 2007 v 15h u NSP (Koncert sboru k 75. výročí posvěcení našeho kostela)

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Gloria Patri

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Jesu, Rex admirabilis

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): O Crux ave

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus, příklad pokory

 • Východní liturgie: Allyluja

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem

 • P. Bajan: Raduj se, Církvi Kristova

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Marii voláme

 • Ignacij Hladnik (25.9.1865 – 19.3.1932): Marija, skoz življenje (premiéra)

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • Kancionál Božanův (1719): Zdrávas Maria Panno

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kde je opravdová láska

 • ???: Ó svatá Hostino

 • K. Otruba (1901 – 1975): Srdce Páně

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

 • Alta Trinitá beata

 • J. E. Moore: Irské požehnání

Úterý 8. 5. 2007 v 18h u NSP (75. výročí posvěcení našeho kostela)

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Východní liturgie: Allyluja

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Úterý 15. 5. 2007 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Úterý 22. 5. 2007 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • Ignacij Hladnik (1865 – 1932): Marija, skoz življenje

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Úterý 29. 5. 2007 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

 • Kancionál Božanův (1719): Zdrávas Maria Panno

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Neděle 3. 6. 2007 v 18h u NSP (Slavnost Nejsvětější Trojice)

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Gloria Patri

 • ???: Alta Trinitá beata

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

Čtvrtek 7. 6. 2007 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

 • ???: Ó svatá Hostino

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Jesu, Rex admirabilis

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • V. Smolík (1873 – 1942): Pange lingua (premiéra)

Pátek 15. 6. 2007 v 18h u NSP (Titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • Východní liturgie: Allyluja

 • O. Urban (*1973): Ó Srdce Nejsvětější

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kde je opravdová láska

 • V. Smolík (1873 – 1942): Pange lingua

 • F. X. Haberl (1840 – 1910): Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 16. 6. 2007 ve 12h u NSP (svatba Jany Obstové -> Hrotekové)

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Andělské přátelství

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kde je opravdová láska

Sobota 23. 6. 2007 ve 12h u NSP (svatba Michaely Vlasaté a Paľa Rendeka)

 • Východní liturgie: Allyluja

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Andělské přátelství

Sobota 30. 6. 2007 ve 12h na Hoře Matky Boží u Králík

(svatba Lenky Strnadové a Petra Vlasatého)

 • B. Korejs (*1925): Magnificat (premiéra)

 • Východní liturgie: Allyluja

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Andělské přátelství

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • B. Korejs (*1925): Na poděkování (premiéra)

 • J. E. Moore: Irské požehnání

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.