CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2007/2008)

Pátek 28. 9. 2007 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

Dirigent: Petr Vlasatý

 • R. Führer (1807 – 1861): Píseň ke sv. Václavu

 • Kancionál český (1683): Svatý nám milý Václave

 • J. Jindřich (1876 – 1967): Svatý Václave

 • Slavíček rajský (1719): Patrone české vlasti

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Svatý Václave, kníže náš

Pátek 2. 11. 2007 v 18h u NSP (Památka všech věrných zemřelých)

Dirigent: Ondřej Urban

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Neděle 25. 11. 2007 v 11h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Znělka k třetímu tisíciletí (premiéra)

 • H. Purcell (1659 – 1695): Alleluja (premiéra)

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Iesu, Rex admirabilis

 • C. Franck (1822 – 1890): Panis angelicus (premiéra)

 • T. Arbeau (1589): Pavane

Úterý 25. 12. 2007 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • A. Tučapský (*1928): Štěstí, zdraví

 • J. Michalička (1793 – 1866): Aj, radost velikou

 • A. Tučapský (*1928): Aj, dnes v Betlémě

 • A. Tučapský (*1928): U Betléma

 • A. Tučapský (*1928): Přišlo jsi k nám

Středa 26. 12. 2007 v 11h u NSP (Svátek sv. Štěpána)

Dirigent: Petr Vlasatý

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O narození Pána Krista

 • J. Seidl: Ej Panenka

 • Anglie 17. stol., J. Stainer (1840 – 1901): The First Nowell (premiéra)

 • P. Bajan (1721 – 1792), M. Sch.-Trnavský (1881 – 1958): Sem pospešte, nemeškajte (premiéra)

 • ??? (14. stol.): Quem pastores

Úterý 1. 1. 2008 v 11h (Slavnost Matky Boží, Panny Marie)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • A. Tučapský (*1928): Aj, dnes v Betlémě

 • J. Seidl: Ej Panenka

 • ??? (14. stol.): Quem pastores

 • A. Tučapský (*1928): U Betléma

 • A. Tučapský (*1928): Přišlo jsi k nám

Neděle 6. 1. 2008 v 11h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; spoluúčinkuje Musica Academica

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční rosička

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční magnét a střelec

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční vinšovaná pošta

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční noc

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

Neděle 13. 1. 2008 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Dirigent: Ondřej Urban

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Co se tak svítí v Betlémě

 • ??? (poč. 18. stol), J. Čambál (*1927): Gdy śliczna Panna

 • ???: Betlémskými pastvinami

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier sa narodil

 • J. F. Wade (1711 – 1786): Adeste fideles

Neděle 27. 1. 2008 v 11h u NSP (3. neděle v mezidobí)

Dirigent: Ondřej Urban

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Gloria Patri

 • H. Purcell (1659 – 1695): Alleluja

 • T. Arbeau (1589): Pavane

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

Středa 6. 2. 2008 v 18h u NSP (Popeleční středa)

Dirigent: Ondřej Urban

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • B. Korejs (*1925): Žalm k udílení popelce

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus příklad pokory

Neděle 24. 2. 2008 v 11h u NSP  (3. neděle postní)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem

Neděle 2. 3. 2008 v 9h u NSP (4. neděle postní) – přímý přenos ČRo2

Dirigent: Maria Ondrášová

Záznam z této bohoslužby si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu.

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

Neděle 16. 3. 2008 v 9h u NSP (Květná neděle)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Chorál: Antifony Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Ježíši, dárce milosti (premiéra)

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): O Crux ave

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Iesu, Rex admirabilis

Čtvrtek 20. 3. 2008 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

Dirigent: Petr Vlasatý

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem a Kde je opravdová láska

 • ???: Ó svatá Hostino

Pátek 21. 3. 2008 v 18h u NSP (Velký pátek)

Dirigent: Petr Vlasatý

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

Sobota 22. 3. 2008 ve 20h u NSP (Velikonoční vigilie)

Dirigent: Petr Vlasatý

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), Litanie ke všem svatým, antifony

 • J. Čambál (*1927): Světlo Kristovo

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

Neděle 20. 4. 2008 v 11h u NSP (5. neděle velikonoční)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Ježíš Kristus, Spasitel náš (premiéra)

 • ??? (SKD 2004): Halleluja (premiéra)

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Středa 30. 4. 2008 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Kancionál Božanův (1719): Zdrávas Maria Panno

 • Chorál: Magnificat

Úterý 6. 5. 2008 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Božanův kancionál (1719): Nitida Stella

 • Chorál: Magnificat

Čtvrtek 8. 5. 2008 v 18h u NSP (76. výročí posvěcení našeho kostela)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • Východní liturgie: Allyluja

 • Ignacij Hladnik (1865 – 1932): Marija, skoz življenje

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Ježíš Kristus, Spasitel náš

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Neděle 11. 5. 2008 v 11h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

Dirigent: Petr Vlasatý

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • ??? (SKD 2004): Halleluja

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Creator Spiritus

 • C. Franck (1822 – 1890): Panis angelicus

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Úterý 13. 5. 2008 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

Dirigent: Petr Vlasatý

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • Chorál: Magnificat

Úterý 20. 5. 2008 v 18h u NSP (Májová pobožnost)

Dirigent: Ondřej Urban

 • P. F. Silcher (1789 – 1860): Budiž pozdraveno

 • Chorál: Magnificat

Čtvrtek 22. 5. 2008 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

Dirigent: Ondřej Urban

 • ???: Ó svatá Hostino

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • T. Arbeau (1589): Pavane

 • V. Smolík (1873 – 1942): Pange lingua

Středa 28. 5. 2008 v 18h u NSP (50. výročí úmrtí Mikuláše Schneidera-Trnavského)

Dirigenti: Ondřej Urban, Petr Vlasatý a Maria Ondrášová; varhany: Lenka Vlasatá

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Missa in honorem Ssmi Cordis Jesu (premiéra)

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni Die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Márii voláme

Program následného koncertu:

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Klaním se ti vroucně

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Ježíš Kristus, Spasitel náš

 • P. Bajan (1783), M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Raduj se, Církvi Kristova

 • P. Bajan (1721 – 1792), M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Sem pospešte, nemeškajte

 • A. Hlinka (1864 – 1938), M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Dobrý Pastier sa narodil

Pátek 30. 5. 2008 v 18h u NSP (Titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

Dirigenti: Ondřej Urban a Maria Ondrášová

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Znělka k třetímu tisíciletí

 • ??? (SKD 2004): Halleluja

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Creator Spiritus

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): O Jesu clementissime

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kde je opravdová láska

 • K. Otruba (1901 – 1975): Srdce Páně

 • V. Smolík (1873 – 1942): Pange lingua

Neděle 29. 6. 2008 v 11h u NSP (Slavnost sv. Petra a Pavla; zahájení roku sv. Pavla)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino (obnovená premiéra)

 • ??? (SKD 2004): Halleluja

 • ??? (konec 13. stol.): Bogu Rodzica (premiéra)

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Kde je opravdová láska

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.