CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2008/2009)

Neděle 28. 9. 2008 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • ??? (2. pol. 12. stol.): Svatý Václave

 • Šteyerův kancionál (1764): Svatý Václave, pros za nás (premiéra)

 • P. M. Biedermann (1866 – 1933): Svatý Václave

 • R. Führer (1807 – 1861): Píseň ke sv. Václavu

Neděle 2. 11. 2008 v 18h u NSP (Památka všech věrných zemřelých)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: František Mátl; spoluúčinkuje: Musica Academica

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Neděle 23. 11. 2008 v 11h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Petr Vlasatý

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino

 • G. P. da Palestina (?1525 – 1594): Iesu Rex admirabilis

 • J. P. Lécot (*1947), J. Hrdlička (*1942): Hymna Velkého jubilea

 • E. Elgar (1857 – 1934): Ave verum (premiéra)

 • S. Hančinský, F. Paškay a M. Schneider-Trnavský: Tebe žijem, Ježiš môj (premiéra)

 • J. Kunc (1883 – 1978): Kristus vítězí

Čtvrtek 25. 12. 2008 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

Dirigent: Maria Ondrášo

 • Anonym z Moravy, upr. P. Vlasatý (*1981): Syn Boží se nám narodil (premiéra)

 • J. Seidl (1908 – 1998): Ej Panenka

 • ???: Půjdem spolu do Betléma

 • Benešovský kancionál (1576): Zvěstujem vám radost

 • Šteyerův kancionál (1683), F. X. Thuri (*1939): Raduj se, všecko stvoření

Pátek 26. 12. 2008 v 9h u NSP (Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka)

Dirigent: Maria Ondrášová; spoluúčinkuje: Musica Academica

Záznam z této bohoslužby si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu.

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční vinšovaná pošta

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční rosička

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O narození Pána Krista

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční noc

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční magnét a střelec

Čtvrtek 1. 1. 2009 v 11h u NSP (Slavnost Matky Boží, Panny Marie)

Dirigent: Maria Ondrášo

 • Wade John Francis (1711 – 1796): Adeste fideles

 • Krkonošská koleda: Hajej, nynej (premiéra)

 • ??? (konec 13. stol.): Bogu Rodzica

 • K. V. H. Rovenský (1644 – 1718), A. Cmíral (1882 – 1963): Z archy vypuštěný holoubku (premiéra)

Úterý 6. 1. 2009 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O svatých třech králích

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem

 • Vyšebrodský rukopis (1410): Velebme vždy s veselím (premiéra)

 • ??? (14. stol.): Quem pastores

Neděle 11. 1. 2009 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • Anonym z Moravy, upr. P. Vlasatý (*1981): Syn Boží se nám narodil

 • J. Seidl (1908 – 1998): Ej Panenka

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier sa narodil

 • K. V. H. Rovenský (1644 – 1718), A. Cmíral (1882 – 1963): Z archy vypuštěný holoubku

Středa 25. 2. 2009 v 18h u NSP (Popeleční středa)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při označování popelem

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus, příklad pokory

Čtvrtek 26. 3. 2009 v 18h u NSP (75. narozeniny našeho pana faráře P. Jiřího Slabého)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • Chorál: Ave Maria (premiéra)

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Klaním se Ti vroucně

 • upr. Bohuslav Korejs (*1925): Aby nás Pán Bůh miloval (premiéra)

Neděle 5. 4. 2009 v 9h u NSP (Květná neděle)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • J. P. Lécot (*1947): Hymna velkého jubilea

 • J. Förster (1833 – 1907): Svatý Bože

 • Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153): Iesu, dulcis memoria (premiéra)

Čtvrtek 9. 4. 2009 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem a Kde je opravdová láska

 • Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153): Iesu, dulcis memoria

Pátek 10. 4. 2009 v 18h u NSP (Velký pátek)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

Sobota 11. 4. 2009 ve 20h u NSP (Velikonoční vigilie)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), Litanie ke všem svatým, antifony

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

Čtvrtek 30. 4. 2009 v 18h u NSP (První májová pobožnost)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Chorál: Ave Maria

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

Pátek 8. 5. 2009 v 18h u NSP (77. výročí posvěcení našeho kostela)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Márii voláme

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • Ignacij Hladnik (1865 – 1932): Marija, skoz življenje

Neděle 31. 5. 2009 v 11h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Antonín Stehlík

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • ??? (SKD 2004): Halleluja

 • P. Eszterházy (1635 – 1731): Veni, Creator Spiritus

 • T. Arbeau (1589): Pavane

Čtvrtek 11. 6. 2009 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • J. P. Lécot (*1947): Hymna velkého jubilea

 • ??? (SKD 2004): Halleluja

 • T. Arbeau (1589): Pavane

 • C. Franck (1822 – 1890): Panis angelicus

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia (premiéra)

 • J. Kocian (1883 – 1950): Pange lingua

Pátek 19. 6. 2009 v 18h u NSP (Titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • O. Urban (*1973): Ó Srdce Nejsvětější

 • ??? (SKD 2004): Halleluja

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • K. Otruba (1901 – 1975): Srdce Páně

 • S. Hančinský, F. Paškay a M. Schneider-Trnavský: Tebe žijem, Ježiš môj

 • J. Kocian (1883 – 1950): Pange lingua

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.