CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2009/2010)

Neděle 4. 10. 2009 v 11h u NSP (27. neděle v mezidobí)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino

 • Východní liturgie: Allyluja

 • Anonym 1850/1949, upr. J. Vodrážka: Maria, tvé jméno (premiéra)

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem

Pátek 30. 10. 2009 ve 20h u sv. Ludmily na Vinohradech (modlitební večer za povolání)

Dirigent: Maria Ondrášová

Za toto vystoupení jsme dostali poděkování rektora pražského semináře.

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Klaním se Ti vroucně

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • S. Hančinský, F. Paškay a M. Schneider-Trnavský: Tebe žijem, Ježiš môj

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • G. P. da Palestina (?1525 – 1594): Iesu Rex admirabilis

Pondělí 2. 11. 2009 v 18h u NSP (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban; spoluúčinkuje Musica Academica

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Neděle 22. 11. 2009 v 11h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • ??? (SKD 2004): Halleluja

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino

 • G. P. da Palestina (?1525 – 1594): Iesu Rex admirabilis

 • J. Kunc (1883 – 1978): Kristus vítězí

Neděle 20. 12. 2009 v 16h, Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
      
(Adventní neděle s Betlémským světlem)

Dirigent: Maria Ondrášová; spoluúčinkuje Musica Academica

 • J. F. Wade (1711 – 1786): Adeste fideles

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční vinšovaná pošta

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční noc

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční rosička

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční magnét a střelec

 • A. Tučapský (*1928): Aj, dnes v Betlémě

 • A. Tučapský (*1928): U Betléma

 • A. Tučapský (*1928): Štěstí, zdraví

 • A. Tučapský (*1928): Přišlo jsi k nám

 • ???: Dobrý král Václav (premiéra)

Pátek 25. 12. 2009 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Co se tak svítí v Betlémě

 • J. Seidl (1908 – 1998): Ej Panenka

 • ???: Betlémskými pastvinami

 • F. X. Thuri (*1939): Raduj se, všecko stvoření

 • Anonym z Moravy, upr. P. Vlasatý (*1981): Syn Boží se nám narodil

Sobota 26. 12. 2009 v 9h u NSP (Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka)

Dirigent: Maria Ondrášová; spoluúčinkuje: Musica Academica

Záznam z této bohoslužby si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu.

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční vinšovaná pošta

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční rosička

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O narození Pána Krista

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční noc

Neděle 27. 12. 2009 v 11h u NSP (Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • A. Tučapský (*1928): Aj, dnes v Betlémě

 • A. Tučapský (*1928): U Betléma

 • A. Tučapský (*1928): Štěstí, zdraví

 • A. Tučapský (*1928): Přišlo jsi k nám

Neděle 27. 12. 2009 v 18h u NSP (Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)

Solo Maria Ondrášová; varhany Petr Vlasatý

 • Jistebnický kancionál (1420): Danielis prophetia

 • G. B. Bassani (~1657–1712): Nascere

 • F. X. Brixi (1732–1771): Graduale pastoralis

Středa 6. 1. 2010 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O svatých třech králích

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem

 • Jistebnický kancionál (15. stol.): Tvůrci svému děkujíc

 • ??? (14. stol.): Quem pastores

Neděle 10. 1. 2010 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Leopold Belar: Glej, zvezdice božje (premiéra)

 • ??? (poč. 18. stol.): Gdy śliczna Panna

 • Sv. Alfons z Liguori (1696 – 1787), Tullio Visioli: Tu scendi dalle stelle (premiéra)

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier

Středa 17. 2. 2010 v 18h u NSP (Popeleční středa)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při označování popelem

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • ???: Kristus, příklad pokory

Neděle 28. 3. 2010 v 9h u NSP (Květná neděle)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • Jacobus Gallus (1550–1591): Ecce quomodo moritur iustus

 • J. Foerster (1833–1907): Svatý Bože

Čtvrtek 1. 4. 2010 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem a Kde je opravdová láska

 • Jacobus Gallus (1550–1591): Ecce quomodo moritur iustus

Pátek 2. 4. 2010 v 18h u NSP (Velký pátek)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

Sobota 3. 4. 2010 ve 20h u NSP (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), Litanie ke všem svatým, antifony

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

Sobota 8. 5. 2010 v 18h u NSP (Slavnost Výročí posvěcení našeho kostela – 78 let)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Fintan O'Carroll (1922-1981): Halleluja (SKD 2004)

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino

 • T. Arbeau (1589): Pavane

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie k Panně Marii

 • Chorál: Magnificat

 • Ignacij Hladnik (1865 – 1932): Marija, skoz življenje

Neděle 23. 5. 2010 v 11h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • P. K. Bříza (1926 – 2001): Svatodušní antifona

 • Fintan O'Carroll (1922-1981): Halleluja (SKD 2004)

 • Jacques Berthier (1923–1994): Veni Sancte Spiritus (premiéra)

 • Italský anonym: Alta Trinitá beata

 • R. Führer (1807 – 1861): Regina coeli

Pátek 28. 5. 2010 v 18:30h u NSP (Májová pobožnost)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Božanův kancionál (1719): Zdrávas, Maria Panno

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie loretánská

 • Chorál: Magnificat

Čtvrtek 3. 6. 2010 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja (premiéra)

 • Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153): Iesu, dulcis memoria

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • Anonym: Jésus, je voudrais (premiéra)

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

Neděle 6. 6. 2010 v 9h u NSP (10. neděle v mezidobí – přímý přenos ČRo2)

Dirigent: Maria Ondrášová

Záznam z této bohoslužby si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu.

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

Pátek 11. 6. 2010 v 18h u NSP (titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • C. Ett (1788 – 1847): Pange lingua

Neděle 27. 6. 2010 v 9h u NSP (40. výročí kněžství pana faráře P. MUDr. Jiřího Slabého)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • J. Arcadelt (1504/5 – 1568): Ave Maria

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • upr. B. Korejs (*1925): Aby nás Pán Bůh miloval

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.