CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2010/2011)

Úterý 28. 9. 2010 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava, mučedníka)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • ??? (2. pol. 12. stol.): Svatý Václave

 • Šteyerův kancionál (1764): Svatý Václave, pros za nás

 • P. M. Biedermann (1866 – 1933): Svatý Václave

 • R. Führer (1807 – 1861): Píseň ke sv. Václavu

Neděle 3. 10. 2010 v 9h u NSP (Přivítání nového pana faráře P. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D.)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • ???: Vatikánské Amen

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

Úterý 2. 11. 2010 v 18h u NSP (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban; spoluúčinkuje Musica Academica

 • J. Gruber (1855 – 1933): Requiem in Es

Neděle 21. 11. 2010 v 11h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • G. F. Händel (1685 – 1759): Canticorum iubilo

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • G. P. da Palestina (?1525 – 1594): Iesu Rex admirabilis

 • ???: Vatikánské Amen

 • J. P. Lécot (*1947): Hymna velkého jubilea

 • J. Kunc (1883 – 1978): Kristus vítězí

Neděle 21. 11. 2010 v 16h krypta u NSP (koncert ke 40. výročí založení sboru)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • Jacques Berthier (1923–1994): Veni Sancte Spiritus

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem

 • Sv. Alfons z Liguori (1696 – 1787), Tullio Visioli: Tu scendi dalle stelle

 • K. V. H. Rovenský (1644 – 1718), A. Cmíral (1882 – 1963): Z archy vypuštěný holoubku

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • G. P. da Palestina (?1525 – 1594): Iesu Rex admirabilis

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino

 • J. S. Bach (1685 – 1750): Pán ať stále bývá s námi

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • C. Franck (1822 – 1890): Panis angelicus

 • D. S. Bortnianskij (1751 – 1825): Tebe poem

 • Italský anonym: Alta Trinitá beata

 • Anonym: Jésus, je voudrais

 • S. Hančinský, F. Paškay a M. Schneider-Trnavský: Tebe žijem, Ježiš môj

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Omni die

 • M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958): K Marii voláme

 • Ignacij Hladnik (25.9.1865 – 19.3.1932): Marija, skoz življenje

 • upr. B. Korejs (*1925): Aby nás Pán Bůh miloval

Sobota 25. 12. 2010 v 18h u NSP (Slavnost Narození Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • ???: Poslechněte, lidé (premiéra)

 • Jiří Čermák (2006): Tiše, tiše dítě spí (premiéra)

 • ???: Půjdem spolu do Betléma

 • Benešovský kancionál (1576): Zvěstujem vám radost

 • J. Čermák (1992): Vesele zpívejme

Neděle 26. 12. 2010 v 11h u NSP (Svátek Svaté Rodiny)

Dirigent: Maria Ondrášová; spoluúčinkuje Musica Academica

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční vinšovaná pošta

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční rosička

 • A. V. Michna (1600 – 1676): O narození Pána Krista

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční noc

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Vánoční magnét a střelec

Sobota 1. 1. 2011 v 11h u NSP (Slavnost Matky Boží, Panny Marie)

Solo Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Jistebnický kancionál (1420): Danielis prophetia

 • G. B. Bassani (~1657–1712): Nascere

 • F. X. Brixi (1732–1771): Graduale pastoralis

Neděle 2. 1. 2011 v 9h u NSP (2. neděle po Narození Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • J. Michalička (??? – ???): Aj radost velikou

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • Šteyerův kancionál (1683), F. X. Thuri (*1939): Raduj se, všecko stvoření

 • ??? (poč. 18. stol.), upr. J. Čambál (1927 – 2010): Gdy śliczna Panna

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier

Čtvrtek 6. 1. 2011 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • ??? (14. stol.): Quem pastores

 • ??? (14. stol.): Puer natus in Betlehem

 • Jistebnický kancionál (15. stol.): Tvůrci svému děkujíc

 • Vyšebrodský rukopis (1410): Velebme vždy s veselím

Neděle 9. 1. 2011 v 11h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • F. Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847): Hark! The Herald Angels Sing (premiéra)

 • Jiří Čermák (2006): Tiše, tiše dítě spí

 • F. X. Brixi (1732 – 1771): Motetto pastorale

 • Sv. Alfons z Liguori (1696 – 1787), Tullio Visioli: Tu scendi dalle stelle

Neděle 13. 2. 2011 v 9h u NSP (6. neděle v mezidobí)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Lukáš Revenda

Záznam z této bohoslužby si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu.

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • G. O. Pitoni (1657 – 1743): Cantate Domino

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

Středa 9. 3. 2011 v 18h u NSP (Popeleční středa)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při označování popelem

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • ???: Kristus, příklad pokory

Sobota 19. 3. 2011 v 16h u NSP (Křtiny Lukáška Jana Lišky)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Buď Bohu chvála, dík a čest

Neděle 17. 4. 2011 v 9h u NSP (Květná neděle)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu a Zástup hebrejských dětí

 • J. P. Lécot (*1947): Hymna velkého jubilea

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před evangeliem

 • G. P. da Palestrina (?1525 – 1594): Iesu, Rex admirabilis

 • ???: Vatikánské Amen

 • J. Foerster (1833–1907): Svatý Bože

Čtvrtek 21. 4. 2011 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem

 • ???: Kristus, příklad pokory

 • B. Korejs (*1925): Kde je opravdová láska

 • ???: Vatikánské Amen

 • Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153): Iesu, dulcis memoria

Pátek 22. 4. 2011 v 18h u NSP – (Velký pátek)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před pašijemi

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

Sobota 23. 4. 2011 ve 21h u NSP (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigílie)

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), antifony

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

Pondělí 9. 5. 2011 v 18h u NSP (Slavnost výročí posvěcení kostela (*1932))

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • Italský anonym: Alta Trinitá beata

 • Karel Otruba (1901–1975): Srdce Páně

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie loretánská

 • Ignacij Hladnik (1865 – 1932): Marija, skoz življenje

Pátek 27. 5. 2011 v 18:30h u NSP (Májová pobožnost (Noc kostelů))

Dirigent: Maria Ondrášová

 • Kancionál Božanův (1719): Zdrávas Maria Panno

 • P. Bubla (19. stol.): Litanie loretánská

Neděle 12. 6. 2011 v 11h u NSP (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • P. K. Bříza (1926–2001): Boží láska je nám vylita do srdce

 • Fintan O'Carroll (1922–1981): Halleluja (SKD 2004)

 • Jacques Berthier (1923–1994): Veni Sancte Spiritus

 • ???: Vatikánské Amen

 • M. Schneider-Trnavský (1881–1958): Klaním se ti vroucně

 • Slovinský anonym: Raduj, nebeška se Gospa (premiéra)

Čtvrtek 23. 6. 2011 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Camille Saint-Saëns (1835–1921): Tollite hostias (premiéra)

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • T. Arbeau (1589): Pavane

 • P. Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • C. Franck (1822 – 1890): Panis angelicus

 • V. Smolík (1873 – 1942): Pange lingua

Pátek 1. 7. 2011 v 18h u NSP (Titulární Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • V. Smolík (1873 – 1942): Pange lingua

 • Fintan O'Carroll (1922–1981): Halleluja (SKD 2004)

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • ???: Vatikánské Amen

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Tebe žijem, Ježiš môj

 • Camille Saint-Saëns (1835–1921): Tollite hostias

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.