CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2016/2017)

Středa 28. 9. 2016 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • P. Maxmilián Biedermann (1866–1933): Svatý Václave

 • Šteyerův kancionál (1764): Svatý Václave, pros za nás

 • Slaviček rajský (1719): Patrone české vlasti

 • Václav K. Holan Rovenský (1644–1718): Vévodo svatý, Václave (upr. P. Chaloupský *1964)

Středa 2. 11. 2016 v 18h u NSP (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban; spoluúčinkuje Musica Academica

 • J. Gruber (1855–1933): Requiem in Es

 • Tommaso da Celano (~1200–~1260): Dies irae

Neděle 20. 11. 2015 v 18h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • Taizé: Christus vincit

 • William Boyce (1711–1779): Alleluia

 • Giuseppe Ottavio Pitoni (1657–1743): Cantate Domino

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • Paul Inwood / P. Eugenio Costa SJ / Josef Hrdlička, Pavel Černuška: Misericordes sicut Pater

 • Jan Kunc (1883-1976): Kristus vítězí

Neděle 25. 12. 2016 v 11h u NSP (Slavnost Narození Páně)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • Jacobus Carniolus Gallus (1550–1591): Resonet in laudibus

 • Jiří Čermák (2006): Tiše, tiše dítě spí

 • starofrancouzský gregoriánský chorál, upr. Petr Chaloupský (*1964): In natali Domini

 • Lukáš Pražský (1501) / V. M. Šteyer (1630–1692), nápěv Jiří Čermák (1992): Vesele zpívejme

 • moravská koleda, upr. Petr Vlasatý (*1981): Syn Boží se nám narodil

Pátek 6. 1. 2017 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Vyšebrodský rukopis (1410): Velebme vždy s veselím

 • 14. stol.: Puer natus in Betlehem

 • Jiří Srnka (1907–1982): Koleda

 • John Stainer (1840–1901): The First Nowell

Neděle 8. 1. 2017 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

Evropské Vánoce

 • Anglie: Hark! The Herald Angels Sing (Charles Wesley 1707–1788 / Felix Mendelssohn Bartholdy 1809–1847 / Rev. R. F. Smith)

 • Slovinsko: Glej, zvezdice božje (Leopold Belar 1828–1899)

 • Itálie: Tu scendi dalle stelle (sv. Alfons Maria de’Liguori 1696–1787 / Tullio Visioli *1957)

 • Německo: Es ist ein Ros entsprungen (Michael Praetorius 1571–1621)

 • Slovensko: Dobrý Pastier sa narodil (Anton Hlinka 1864–1938/Jozef Chládek 1856–1928)

Středa 1. 3. 2017 v 18h u NSP (Popeleční středa)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při označování popelem

 • Petr Chaloupský (*1964): V kajícnosti začněme půst

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus, příklad pokory

Neděle 9. 4. 2017 v 9h u NSP (Květná neděle)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu

 • Graduale Romanum: Zástup hebrejských dětí

 • J. F. Frié (J. Hrdlička) / J.-P. Lécot: Hymna Velkého jubilea (2000)

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm a verš před evangeliem

 • A. V. Michna z Otradovic (1600–1676): Žalostná postní tragedye

 • J. Förster (1833–1907): Svatý Bože

Čtvrtek 13. 4. 2017 v 18h u NSP (Zelený čtvrtek)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem

 • ???: Kristus, příklad pokory

 • ???: Ubi caritas

 • B. Korejs (*1925): Kde je opravdová láska

 • Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153): Iesu, dulcis memoria

Pátek 14. 4. 2017 v 18h u NSP (Velký pátek)

Provedení řídí Maria Ondrášová

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před pašijemi

 • Chorál: Pašije podle sv. Jana

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

Sobota 15. 4. 2017 ve 21h u NSP (Velikonoční vigilie)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), antifony

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Slavné Syna Božího vzkříšení

Pondělí 8. 5. 2017 v 18h u NSP (85. výročí posvěcení našeho kostela)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Camille Saint-Saëns (1835–1921): Tollite hostias

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Ondřej Urban (*1973): Ó Srdce Nejsvětější

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • slovinská: Raduj, nebeška se Gospa

Neděle 4. 6. 2017 v 18h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • P. K. Bříza (1926–2001): Boží láska je nám vylita do srdce

 • Fintan O'Carroll (1922–1981): Halleluja (SKD 2004)

 • Petr Chaloupský (*1964): Veni Sancte Spiritus

 • Vatikánské amen

 • Petr Chaloupský (*1964): Srdce mé jásá

Čtvrtek 15. 6. 2017 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • Petr Chaloupský (*1964): O salutaris hostia (č. 1)

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Klaním se ti vroucně

 • Lorenzo Perosi (1872–1956): O sacrum convivium

 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) / Josef Gruber (1855–1933): Ave verum corpus

 • Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Těbje pajom

 • Vojtěch Smolík (1873–1942): Pange lingua

Pátek 23. 6. 2017 v 18h u NSP (Titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Aleluja

 • Stanislav Šebek (1925-1984): Duše Kristova

 • Vatikánské Amen

 • sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán

 • Vojtěch Smolík (1873–1942): Pange lingua

 • F. X. Haberl (1840 – 1910): Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.