CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2017/2018)

Čtvrtek 28. 9. 2017 v 18h u NSP (Slavnost sv. Václava)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Lukáš Revenda

 • Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676): Svatý Václave

 • Šteyerův kancionál (1764): Svatý Václave, pros za nás

 • Václav K. Holan Rovenský (1644–1718): Vévodo svatý, Václave (upr. P. Chaloupský *1964)

 • Robert Führer (1807–1861): Píseň k svatému Václavu

Neděle 29. 10. 2017 v 11h u NSP (30. neděle v mezidobí)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Ondřej Urban

 • Giuseppe Ottavio Pitoni (1657–1743): Cantate Domino

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525-1594): Iesu Rex admirabilis

 • E. Elgar (1857 – 1934): Ave verum

Čtvrtek 2. 11. 2017 v 18h u NSP (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban; spoluúčinkuje Musica academica

 • J. Gruber (1855–1933): Requiem in Es

 • Chorál: Dies irae

Neděle 26. 11. 2017 v 18h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany: Lukáš Revenda

 • Taizé: Christus vincit

 • Fintan O’Carroll (1922–1981): Halleluja

 • Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525–1594): Iesu Rex admirabilis

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán

 • Jan Kunc (1883–1976): Kristus vítězí

Úterý 26. 12. 2017 v 18h u NSP (Svátek sv. Štěpána)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • John Francis Wade (1711–1786): Adeste fideles

 • Otto Albert Tichý (1890–1973): Krásná Panna

 • lidová, upr. P. Karel Bříza: Co se tak svítí v Betlémě

 • P. Karel Bříza (1926–2001): Děťátko se nám narodilo

Sobota 6. 1. 2018 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676): O svatých třech králích

 • Kancionál Šteyerův (1683): Raduj se, všecko stvoření

 • Antonín Tučapský (1928–2014): Aj, dnes v Betlémě

 • Francie: Betlémskými pastvinami

Neděle 7. 1. 2018 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Antonín Stehlík

 • P. Brooks (1835 – 1893): Oh, Little Town of Bethlehem

 • ??? (poč. 18. stol.): Gdy śliczna Panna

 • A. Hlinka (1864 – 1938): Dobrý Pastier

 • Slovinsko: Božji nam je rojen Sin

Středa 14. 2. 2018 v 18h u NSP (Popeleční středa)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Petr Chaloupský (*1964): V kajícnosti začněme půst

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při označování popelem

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Benešovský kancionál (1575): Kristus, příklad pokory

Neděle 25. 3. 2018 v 9 h u NSP (Květná neděle)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu

 • Graduale Romanum: Zástup hebrejských dětí

 • J. F. Frié (J. Hrdlička) / J.-P. Lécot: Hymna Velkého jubilea (2000)

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm a verš před evangeliem

 • Gallus Jacobus Carniolus (1550 – 1591): Ecce quomodo moritur

 • J. Förster (1833–1907): Svatý Bože

Čtvrtek 29. 3. 2018 v 18 h u NSP (Zelený čtvrtek)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem

 • ???: Kristus, příklad pokory

 • ???: Ubi caritas

 • B. Korejs (*1925): Kde je opravdová láska

 • Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153): Iesu, dulcis memoria

Pátek 30. 3. 2018 v 18 h u NSP (Velký pátek)

Provedení řídí Maria Ondrášová

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před pašijemi

 • Chorál: Pašije podle sv. Jana

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • Jiří Churáček: Pozdraven buď, Kříži svatý

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Plačte, andělové

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Rozloučení Syna Božího s Matkou

Sobota 31. 3. 2018 ve 21 h u NSP (Velikonoční vigilie)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), antifony

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Slavné Syna Božího vzkříšení

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Ó převeselá novina

Úterý 8. 5. 2018 v 18 h u NSP (86. výročí posvěcení našeho kostela)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Giuseppe Ottavio Pitoni (1657–1743): Cantate Domino

 • William Boyce (1711–1779): Alleluia

 • Anton Bruckner (1824–1896): Locus iste

 • sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán

 • slovinská: Raduj, nebeška se Gospa

Neděle 20. 5. 2018 v 18 h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • P. Karel Bříza (1926–2001): Boží láska je nám vylita do srdce

 • Jacques Berthier (1923–1994): Veni Sancte Spiritus

 • Fintan O’Carroll (1922–1981): Halleluja

 • Petr Chaloupský (*1964): Veni Sancte Spiritus

 • Petr Chaloupský: Srdce mé jásá

Čtvrtek 31. 5. 2018 v 18 h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán

 • Petr Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Klaním se ti vroucně

 • Lorenzo Perosi (1872–1956): O sacrum convivium

 • Edward Elgar (1857–1934): Ave verum

 • Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Těbje pajom

 • Jaroslav Kocian (1883–1950): Pange lingua

Pátek 8. 6. 2018 v 18 h u NSP (Titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • anonym, harm. Petr Vlasatý (*1981): Ecce sacerdos magnus

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Cor Jesu, melle dulcius

 • Petr Chaloupský: Srdce mé jásá

 • Jaroslav Kocian (1883–1950): Pange lingua

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.