CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2018/2019)

Pátek 2. 11. 2018 v 18h u NSP (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé)

Dirigent: Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban; spoluúčinkuje Musica academica

 • J. Gruber (1855–1933): Requiem in Es

 • Chorál: Dies irae

Sobota 24. 11. 2018 v 18h u NSP (Posvěcení nového oltáře)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Chorál: Viděl jsem pramen vody

 • W. Boyce (1711–1779): Aleluja

 • Chorál: Litanie ke všem svatým

 • B. Korejs: Žalmy – 118(117) a 138(137)

 • Vatikánské Amen

 • sv. Efrém Syrský (kolem 306–373): Nebeský chléb

Neděle 25. 11. 2018 v 18h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Stralsund (1665) / Joachim Neander (1679) / harm. Johann Sebastian Bach (1685–1750): 
    Oslavme, vzývejme Pána a mocného Krále (Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren)

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • Stanislav Šebek (1925–1984): Duše Kristova

 • Jan Kunc (1883–1976): Kristus vítězí

Středa 26. 12. 2018 v 18h u NSP (Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • P. Karel Bříza (1926–2001): Děťátko se nám narodilo

 • Jiří Čermák (2006): Tiše, tiše dítě spí

 • Antonín Janda (1945): Vánoční ukolébavka

 • moravská koleda, upr. Petr Vlasatý (*1981): Syn Boží se nám narodil

Neděle 6. 1. 2019 v 18h u NSP (Slavnost Zjevení Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • 14. stol.: Puer natus in Betlehem

 • Jistebnický kancionál (15. stol.): Tvůrci svému děkujíc

 • Vyšebrodský rukopis (1410): Velebme vždy s veselím

 • 14. stol.: Quem pastores

Neděle 13. 1. 2019 v 18h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

Evropské Vánoce

 • Anglie: Ch. Wesley 1707–1788 / F. Mendelssohn Bartholdy 1809–1847 / Rev. R. F. Smith:
                 Hark! The Herald Angels Sing

 • Polsko: Feliks Rączkowski 1906–1989: Śliczna Panienka

 • Německo: Michael Praetorius 1571–1621: Es ist ein Ros entsprungen

 • Itálie: sv. Alfons Maria de’Liguori 1696–1787 / Tullio Visioli *1957: Tu scendi dalle stelle

 • Slovinsko: Ivan Zupan 1857–1900: Božji nam je rojen Sin

Středa 6. 3. 2019 v 18h u NSP (Popeleční středa)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • Jiří Třanovský (1592–1637) / harm. Johann Sebastian Bach (1685–1750): Ježíši, dárce milosti

 • Petr Chaloupský (*1964): V kajícnosti začněme půst

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při označování popelem

 • Benešovský kancionál (1575): Pamatuj, člověče

 • Georg Neumark (1657) / harm. Johann Sebastian Bach: Kdo dobrým Bohem dá se vésti
    (Wer nun den lieben Gott läßt walten)

Neděle 14. 4. 2019 v 18h u NSP (Květná neděle)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu; Zástup hebrejs-kých dětí

 • J. F. Frié (J. Hrdlička) / J.-P. Lécot: Hymna Velkého jubilea (2000)

 • B. Korejs (*1925): Žalm a verš před evangeliem

 • Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525–1594): O Crux ave

 • J. Förster (1833–1907): Svatý Bože

Čtvrtek 18. 4. 2019 v 18 h u NSP (Zelený čtvrtek)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • P. Eben (1929 – 2007): Mešní ordinárium

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm, zpěv před evangeliem

 • ???: Kristus, příklad pokory

 • ???: Ubi caritas

 • B. Korejs (*1925): Kde je opravdová láska

 • Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153): Iesu, dulcis memoria

Pátek 19. 4. 2019 v 18 h u NSP (Velký pátek)

Provedení řídí Maria Ondrášová

 • B. Korejs (*1925): Responsoriální žalm a verš před pašijemi

 • Chorál: Pašije podle sv. Jana

 • Chorál: Improperie

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • Jiří Churáček: Pozdraven buď, Kříži svatý

Sobota 20. 4. 2019 ve 21 h u NSP (Velikonoční vigilie)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Lukáš Revenda

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), antifony

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Slavné Syna Božího vzkříšení

 • A. V. Michna (1600 – 1676): Ó převeselá novina

Středa 8. 5. 2019 v 18h u NSP (87. výročí posvěcení našeho kostela)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Vojtěch Frei

 • Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Cor Jesu, melle dulcius

 • sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán

 • slovinská: Raduj, nebeška se Gospa

Neděle 9. 6. 2019 v 18h u NSP (Slavnost Seslání Ducha svatého)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino

 • Pál Eszterházy (1635–1731): Veni Creator Spiritus (kontrabas Václav Macek)

 • Jacques Berthier (1923–1994): Veni Sancte Spiritus

 • Fintan O’Carroll (1922–1981): Halleluja

 • Petr Chaloupský (*1964): Veni Sancte Spiritus

 • vatikánské Amen

 • Petr Chaloupský: Srdce mé jásá

Čtvrtek 20. 6. 2019 v 18h u NSP (Slavnost Těla a Krve Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Ondřej Urban

 • Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán

 • Petr Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958): Klaním se ti vroucně

 • Lorenzo Perosi (1872–1956): O sacrum convivium

 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) / Josef Gruber (1855–1933): Ave verum corpus

 • Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Těbje pajom

 • Caspar Ett (1788–1847): Pange lingua

Pátek 28. 6. 2019 v 18h u NSP – Titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Leonarda Bayerová

 • Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Cor Jesu, melle dulcius

 • vatikánské Amen

 • Stanislav Šebek (1925–1984): Duše Kristova

 • Caspar Ett (1788–1847): Pange lingua

 • F. X. Haberl (1840–1910): Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.