CANTORES CORDIS – oficiální stránky sboru

Hlavní strana

Aktualizace

O sboru

Členové

Repertoár

Kronika

Fotogalerie

Ze života

Odkazy

Kontakt

Kronika

Naše vystoupení v minulosti (sezóna 2022/2023)

Neděle 23. 10. 2022 v 11 h u NSP (křtiny Marečka Houzara)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Vojtěch Frei

 • Chorál: Litanie ke všem svatým

 • J. Arcadelt: Ave Maria

 • Petr Chaloupský (*1964): O salutaris hostia

Neděle 20. 11. 2022 v 18 h u NSP (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • Kánon Taizé: Christus vincit

 • Fintan O'Carroll: Halleluja

 • Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525-1594): Iesu Rex admirabilis

 • Vatikánské Amen

 • Stralsund (1665) / Joachim Neander (1679) / harm. Johann Sebastian Bach (1685–1750):
    Oslavme, vzývejme Pána a mocného Krále (Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren)

 • Jan Kunc (1883–1976): Kristus vítězí

Neděle 8. 1. 2023 v 18 h u NSP (Svátek Křtu Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • Jacobus Carniolus Gallus (1550–1591): Resonet in laudibus

 • Jiří Čermák (2006): Tiše, tiše dítě spí

 • Andrej Hlinka 1864–1938 / Jozef Chládek 1856–1928: Dobrý Pastier

 • Sv. Alfons Maria de’Liguori 1696–1787 / Tullio Visioli *1957: Tu scendi dalle stelle

 • Ivan Zupan 1857–1900: Božji nam je rojen Sin

Středa 22. 2. 2023 v 18 h u NSP (Popeleční středa)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marie Radolfová

 • Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již

 • Petr Chaloupský (*1964): V kajícnosti začněme půst

 • Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při označování popelem

 • Benešovský kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože

 • Georg Neumark (1657) / harm. Johann Sebastian Bach: Kdo dobrým Bohem dá se vésti
    (Wer nun den lieben Gott läßt walten)

Neděle 2. 4. 2023 v 9h u NSP (Květná neděle)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany ???

 • Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu; Zástup hebrejs-kých dětí

 • B. Korejs (*1925): Žalm a verš před evangeliem

 • Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525-1594): Iesu Rex admirabilis

 • J. Förster (1833–1907): Svatý Bože

Pátek 7. 4. 2023 v 18 h u NSP (Velký pátek)

Provedení řídí Maria Ondrášová

 • B. Korejs (1925–7. 4. 2023): Responsoriální žalm a verš před pašijemi

 • Chorál: Pašije podle sv. Jana

 • B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste

 • Jiří Churáček: Pozdraven buď, Kříži svatý

Sobota 8. 4. 2023 ve 21 h u NSP (Velikonoční vigilie)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany ???

 • Liturgické zpěvy – žalmy (B. Korejs), antifony

 • P. Bajan (1783): Raduj se, Církvi Kristova

 • Marty Haugen (*1950): Amen

Neděle 27. 5. 2023 v 18 h u NSP (Vigilie slavnosti seslání Ducha svatého a biřmování)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Marek Franěk

 • P. Karel Bříza: Boží láska je nám vylita do srdce

 • Fintan O'Carroll: Halleluja

 • Petr Chaloupský (*1964): Veni Sancte Spiritus

 • Václav Emanuel Horák (1800–1871): Veni, Creator Spiritus

 • Marty Haugen (*1950): Amen

 • sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán

 • slovinská: Raduj, nebeška se Gospa

Pátek 16. 6. 2023 v 18 h u NSP (titulární slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně)

Provedení řídí Maria Ondrášová; varhany Vojtěch Frei

 • M. Schneider-Trnavský: O Jesu clementissime

 • Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia

 • Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Cor Jesu, melle dulcius

 • Vatikánské Amen

 • Petr Chaloupský: Srdce mé jásá

 • Jaroslav Kocian (1883–1950): Pange lingua

 • F. X. Haberl (1840–1910): Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Zpět na aktuální sezónu

© Cantores Cordis 2007 – 2024

Poslední aktualizace: 10. 01. 2024

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytuje Netservis, s. r. o.